Sunday, August 15, 2010

My Wedding Day, July 5,2o1o

Saturday, January 30, 2010

January 29 - 2o1o
@Sashas` dinner and vidoke-time
Monday, January 25, 2010

January 24 - 2o1o
Out for dinner

Sunday, January 24, 2010

January 19 - 2o1o
Dinner at chinese restaurant
Friday, January 15, 2010


Di ako mapakali. Hinahanap-hanap ka sa aking tabi. Sa balat mo gusto laging nakadikit, at punuin ang leeg mo ng mga halik
Tuesday, December 29, 2009

December 25-2oo9
Dinner with the family and relatives


Sunday, December 27, 2009

December 24-2oo9
Merry Christmas!!

-best wishes and God bless
-